Spelend energiebesparen - Gaming event 24 september 2009

Naast de verschillende ‘grote’ evenementen die in het kader van Creative City Lab worden georganiseerd zijn er ook kleinschaligere bijeenkomsten, waarbij een panel van experts en een gedeelte van de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. Op 24 september ging de groep Energiebesparen door Media naar Utrecht om in discussie te gaan met experts uit de gaming en nieuwe media-wereld.

De drie experts van dienst geven allemaal les op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Dimme van der Hout is opleidingscoördinator en eigenaar van het bedrijf Monkeybizniz, waarmee hij interactieve websites en games bouwt. Irene van Peer is behalve docent ook zelfstandig ontwerper en Evert Hoogendoorn is naast hoofddocent ook voorzitter van  Utrecht Platform for Game Education And Research (UPGEAR).

De bijeenkomst bestond uit drie mini-pitches waarin wij onze oplossingsrichtingen presenteerden. Daarna was telkens ruim de tijd om te brainstormen. Het was erg leuk om te zien hoe de experts zowel kritisch als enthousiast waren. Zo gaf Evert aan: “Als ik een energiemeter zou krijgen zou ik meteen kijken hoeveel energie ik maximaal kan verbruiken, als gamer zoek ik namelijk steeds naar de regels van het spel en de grenzen van de mogelijkheden.” Gamers doen dus op een ‘speelse’ manier kennis op. Dit kan ook ingezet worden om ze kennis op te laten doen over energiegebruik. De gamer kan er vervolgens voor kiezen deze kennis in te zetten om daadwerkelijk energie te gaan besparen.

Na de laatste brainstorm was het tijd om de middag samen te vatten. Irene, Dimme en Evert vonden dat we met de bevindingen uit de analysefase zeker op het goede pad zaten, maar vanuit hun ervaring kwamen ook enkele belangrijke stelregels naar voren. Zo is het heel belangrijk om de doelgroep te kennen. Media en gaming gericht op ‘iedereen’ heeft meestal weinig effect. Bij een doelgroep hoort dus ook een concrete aanpak. Daarnaast is het belangrijk om action design toe te passen. Het doel van de gebruiker komt dan voort uit het product zelf. Ook moet de payoff na een actie dichtbij liggen. Tenslotte is het ontzettend belangrijk om een virtueel spel te koppelen aan het echte leven van de deelnemers. Zonder deze koppeling zal het effect van de game beperkt zijn.

Als laatste wil ik hier nogmaals de Irene, Dimme en Evert bedanken voor hun inzet en constructieve bijdrage aan ons project.

*Deze post is ook geplaats op de website van Creative City Lab

Creative City Lab - Samen op weg naar een betere toekomst

Zoals de meeste lezers wel zullen weten ben ik sinds begin juli bezig met het project Creative City Lab. Met 25 studenten en net afgestudeerden onderzoeken we hoe we bestaande woonwijken klimaatneutraal kunnen maken. Van te voren was al duidelijk dat dit geen makkelijke opdracht zou worden. Elke deelnemer heeft zijn eigen redenen om mee te doen, ik heb er drie. Het hogere doel is de wereld (een klein beetje) beter maken. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de wereld waarin ik leef. Daarnaast hoop ik dat vijf maanden in een dergelijk project werken me de nodige ervaring op zal leveren met teamwerk, omgaan met mensen die andere kennis hebben dan ik en het 925 op kantoor zitten. Het lagere doel is netwerken en een baan regelen..

Inmiddels zijn we drie maanden onderweg en is gebleken dat de opdracht inderdaad niet eenvoudig is. Verschillende partijen hebben vaak tegengestelde belangen en het zijn er bovendien zo veel! Desalniettemin heb ik me inmiddels op twee oplossingsrichtingen gericht, waarover binnenkort meer.

Over de doelen: Het bijdragen aan een betere wereld; daar zijn we druk mee bezig! Of ik na 4 december (einde project) doorga met mijn eigen bedrijf of een baan wil weet ik nog niet zeker, maar negen tot vijf heeft zeker ook voordelen.. En het netwerken daar blijven we mee bezig. Werken in diverse teams is leuk, maar ook zeker een uitdaging. Ik had het tot nu toe zeker niet willen missen en heb zin om het goed af te maken! Binnenkort meer over Creative City Lab.

Wil je op de hoogte blijven van Creative City Lab, klik dan hier om je op te geven voor de nieuwsbrief.