Spelend energiebesparen – Gaming event 24 september 2009

S

Naast de verschillende ‘grote’ evenementen die in het kader van Creative City Lab worden georganiseerd zijn er ook kleinschaligere bijeenkomsten, waarbij een panel van experts en een gedeelte van de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. Op 24 september ging de groep Energiebesparen door Media naar Utrecht om in discussie te gaan met experts uit de gaming en nieuwe media-wereld.

De drie experts van dienst geven allemaal les op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Dimme van der Hout is opleidingscoördinator en eigenaar van het bedrijf Monkeybizniz, waarmee hij interactieve websites en games bouwt. Irene van Peer is behalve docent ook zelfstandig ontwerper en Evert Hoogendoorn is naast hoofddocent ook voorzitter van  Utrecht Platform for Game Education And Research (UPGEAR).

De bijeenkomst bestond uit drie mini-pitches waarin wij onze oplossingsrichtingen presenteerden. Daarna was telkens ruim de tijd om te brainstormen. Het was erg leuk om te zien hoe de experts zowel kritisch als enthousiast waren. Zo gaf Evert aan: “Als ik een energiemeter zou krijgen zou ik meteen kijken hoeveel energie ik maximaal kan verbruiken, als gamer zoek ik namelijk steeds naar de regels van het spel en de grenzen van de mogelijkheden.” Gamers doen dus op een ‘speelse’ manier kennis op. Dit kan ook ingezet worden om ze kennis op te laten doen over energiegebruik. De gamer kan er vervolgens voor kiezen deze kennis in te zetten om daadwerkelijk energie te gaan besparen.

Na de laatste brainstorm was het tijd om de middag samen te vatten. Irene, Dimme en Evert vonden dat we met de bevindingen uit de analysefase zeker op het goede pad zaten, maar vanuit hun ervaring kwamen ook enkele belangrijke stelregels naar voren. Zo is het heel belangrijk om de doelgroep te kennen. Media en gaming gericht op ‘iedereen’ heeft meestal weinig effect. Bij een doelgroep hoort dus ook een concrete aanpak. Daarnaast is het belangrijk om action design toe te passen. Het doel van de gebruiker komt dan voort uit het product zelf. Ook moet de payoff na een actie dichtbij liggen. Tenslotte is het ontzettend belangrijk om een virtueel spel te koppelen aan het echte leven van de deelnemers. Zonder deze koppeling zal het effect van de game beperkt zijn.

Als laatste wil ik hier nogmaals de Irene, Dimme en Evert bedanken voor hun inzet en constructieve bijdrage aan ons project.

*Deze post is ook geplaats op de website van Creative City Lab

About the author

m_a_rnix

3 Comments

Leave a Reply

  • Interessant om te lezen! Het idee dat we van energiebesparing een game kunnen maken, schept nieuwe mogelijkheden. Wel ben ik benieuwd hoe je concreet het virtuele van een game combineert met de werkelijkheid van daadwerkelijke besparing.

By m_a_rnix
A headshot of Marnix

Socials

All posts

%d bloggers like this: